RadioNord

En av de större massmediala händelserna i mannaminne i Sverige är utan tvekan Radio Nords korta tid i etern. Finansierad med oljemiljoner och effektivt ledd av en affärssinnad man, kom den kommersiella stationen att störa många i rikets och Sveriges Radios ledningar. De frågor som aktualiserades av Radio Nords verksamhet var i huvudsak två: radiomonopolets existens och frågan om reklamfinansiering av radio- och TV-sändningarna. Men dessa frågor hade redan diskuterats i riksdagen i samband med införandet av TV, och piratdebatten kom, åtminstone i riksdagen, huvudsakligen att gälla huruvida man med svensk lagstiftning skulle backa upp den internationella telekonventionens förbud mot rundradiosändning från havet. En ny lag skapades. I riksdagsdebatten togs dock även frågorna om reklam och monopol upp.

Mindre än två månader efter Radio Nords start på våren 1961 började Sveriges Radio sända melodiradio, och den första trevande starten för P3 kom omedelbart efter Radio Nords sista sändningar på sommaren 1962.

Piratstationen hade alltså effekter på den svenska radiopolitiken. Jag har i denna 60-poängsuppsats i ämnet historia vid Stockholms universitet (1980) försökt kartlägga vilka effekter den har haft på de politiska partiernas inställning i reklam- och monopolfrågorna, och i samband därmed handläggningen på Sveriges Radio och telestyrelsen av de motåtgärder mot Radio Nord som vidtogs och de förändringar i Sveriges Radios utbud som kom till stånd.

Christer Hamp

 

HTML-version
(128 kB)
HTML

 

PDF-version
(110 kB)
PDF

 

e-post