Bo Tossene

Bohuslän: Tossene


-

-


Riktigt vad det här stenfragmentet är för något vet jag inte. Det har runor och andra tecken inhuggna, och hittills finns ingen tolkning av inskriften. Det påträffades vid torpet Mulekärr och lär ska komma från en hög på Valla hed söder om Överby prästgård. Idag sitter den klamrad till södra väggen i Tossene kyrkas vapenhus.

Min bild räddades av kyrkvaktmästaren, som tog sig tid att åka hem och hämta en strålkastare när jag inte fick igång mitt eget ljus.

Foto © Christer Hamp 2016-08-15