England: Auzon-skrinet

Framsidan


hronæs ban
fisc · flodu · ahof on ferg enberig
warþ ga : sric grorn
þær he on greut giswom

I bilden:

mægi

Valben
Floden kastade fisken på granberget
Spökkungen var ledsen
där han simmade på gruset


Auzon-skrinet måste vara det vackraste och mest fascinerande av alla runristade föremål. Det tillverkades av valben i Northumbria vid mitten av 600-talet och kom till vetenskapens kännedom 1200 år senare i Auzon, några mil söder om Clermont-Ferrand i Haute-Loire i Frankrike. Det köptes, så när som på högra sidan, av samlaren Augustus W. Franks, och kallas därför även Franks skrin (Franks casket). Franks donerade senare sina delar till British Museum i London, där dessa bilder är tagna. Högra sidan av skrinet hamnade i Museo Nazionale del Bargello i Florens.

Beskrivningen på dessa sidor bygger på Alfred Beckers beskrivning på www.franks-casket.de. Många har spekulerat och resonerat om vad skrinet har haft för funktion och vad text och bilder betyder. Becker anser att det har tillhört en av kungens av Northumbria vasaller, och har innehållit de rikedomar han betalade ut som lön och belöning åt sina krigare. Text och bilder har då fungerat som en vägledning till hur en sådan vasall bör leva. Framsidans text handlar synbarligen om hur valen kom att lämna material till skrinet, medan allitterationen på F (feoh, rikedom, pengar) och G (gifu, gåva) visade vad skrinets ägare borde göra med innehållet. Den vänstra bilden visar en scen ur den germanska mytologin, smeden Völunds hämnd på kung Nidud, som skadat honom. Den högra bilden visar de tre vise männens tillbedjan av Jesusbarnet. Ordet mægi i bilden betecknar just de tre vise männen.

Foto © Christer Hamp 2005-09-06