England: Battersea, London


f u þ o r c g w h n i j ï p x (s) t b e ŋ d l m œ a æ y ea ¶ b ea g n o þ

 


Kniven från 900-talet (på gammalengelska kallad sceax) hittades i Thames vid Battersea i London. På dess ena sida finns den enda kompletta anglosaxiska runraden inlagd. Efter ett mellanrum med inlagda mönster följer mansnamnet Beagnoth, troligen namnet på tillverkaren eller ägaren.

Foto © Christer Hamp 2005-09-06

Tillbaka till listan