England: Bawburgh


SAᚹAR

SAwAR

-


Den lilla blyplattan har inskrift på båda sidorna. Vid mitt besök på Norwich Museum visades den sida som inte har någon runa. På andra sidan finns bara en enda runa bland latinska bokstäver.

Foto © Christer Hamp 2009-06-09