England: Bewcastle


I: gessus kristtus
II: + þis sigbecn þun setton wætred woþgær olwowolþu æft alcfriþum an kuniŋ eac oswiuŋ + gebiddaþ [hine sauulo]
III: -ssu=s
IV: kyniburug
V: -c-
VI: -ge-

I: Jesus Kristus
II: Detta smala segertecken satte Wætred, Wothgær [och] Olwowolthu till minne av Alcfrith, kung och son av Oswiu. Be för hans själ!
III: [Je]sus
IV: Cyniburg


Detta var ursprungligen ett kors av sten, men har förlorat toppen med korsarmen. Det står på St. Cuthbert's kyrkogård i Bewcastle cirka 25 km nordost om Carlisle. Korset höggs troligen omkring år 700 och har sannolikt stått på samma plats sen dess. Redan på 1600-talet rapporterades inskriften vara mycket vittrad och svårläst. 1800-talets tolkningsförsök lär ha varit mycket hårdhänta, och kan till och med ha "förbättrat" en del linjer, så att det vi nu ser är ännu mindre pålitligt än tidigare. Det har ansetts att inskriften handlar om Alcfrith, kung av Deira från omkring 655, och hans hustru Cyneburuh. Men som vanligt håller inte alla forskare med. R. I. Page anser att inskriften har blivit så förändrad av 1800-talets brutala rengöring att man inte kan lita på dess nuvarande utseende, och inte heller koppla inskriften till Alcfrith och Cyneburuh.

Bilden härintill föreställer gipsavgjutningen i Victoria and Albert Museum i London.

Foto © Christer Hamp 2005-09-07

Tillbaka till listan