England: Bingley


+ eadbierht : kynyŋ : het : hieawan : dœp : stan : us : [g]ibid : fyr : his saule +

Eadbierht, kung, bad göra denna dopsten. Be för hans själ!


Tolkningen ovan är enligt den alltid lika fantasifulle George Stephens (1813 - 1895). Verkligheten är betydligt krassare; det går knappt att gissa sig till en enda runa på den hårt nedslitna dopfunten av sandsten, men jag tycker i alla fall att strecken liknar runor mer än någonting annat. Den står nu i västra änden av huvudskeppet i All Saints' Church, Old Main Street, Bingley.

N 53.851448
W 1.841385

Foto © Christer Hamp 2011-06-14