England: Brysselkorset


+ Rod is min nama; geo ic ricne Cyning bær byfigynde, blod bestemed
þas rod het Æþmær wyrican and Aðelwold hys beroþo[r] Criste to lofe for Ælfrices saule hyra beroþor
+ Drahmal me worhte

Jag heter kors. En gång darrade jag, när jag bar en mäktig kung, våt av blod.
Æthelmær och Athelwold, hans bror, lät göra korset för att lova Kristus för Ælfrics, deras brors, själ.
Drahmal gjorde mig


Träkorset från 1000-1100-talet har inskrift runt metallhöljet och på framsidan, mest i latinska bokstäver, men med runorna w och þ. Det finns sedan mitten av 1600-talet att se i skattkammaren i St. Michel et Gudule-katedralen i Bryssel. Korset är tillverkat i England, och framsidan täcktes en gång av en juvelbesatt guldplatta. Baksidan, som visas här, är täckt av en silverplatta.
Början av texten påminner om en del av Dream of the Rood från omkring år 700, en av de äldsta gammalengelska dikterna. En annan del av dikten finns på Ruthwell-korset i Skottland.

Foto © Christer Hamp 2010-04-03