England: Caistor-by-Norwich pot 1


t

 


Kremeringsurna från Caistor-by-Norwich. Runor på lerkärl är ovanliga och det är inte alltid lätt att avgöra vad som är runor och inte. På den här urnan syns tecken som kan vara t, ett tecken för krigsguden Tyr. Urnan finns i Norwich Museum.

Foto © Christer Hamp 2009-06-09