England: Chessell Down pail


...bw(s) ... ekkkaaa ...

 


Bysantinsk bronshink (eng. pail) från 500-talet, med jaktscen, utgrävd i en grav i Chessell Down, Isle of Wight, 1855. Ristningen går över bilden av en hjort som tittar bakåt. Runorna ska vara mycket svåra att se - de upptäcktes mer än 100 år efter att hinken kommit till British Museum 1867 - och tros vara en magisk besvärjelse. Det verkar som om British Museum har vänt hinken med ristningen mot väggen. Flera år efter att jag tagit den undre bilden upptäckte jag en a-runa innanför det genomskinliga stödet. Kanske det är sista runan i inskriften.

Foto © Christer Hamp 2005-09-06

Foto © Christer Hamp 2009-06-08

Tillbaka till listan