England: Chessell Down scabbard plate


ᚫᚳᚩ ᛬ -ᛟᚱᛁ

æko : -œri

-


Svärdsskidebeslaget (eng. scabbard plate), upphittades 1855 i en grav från omkring år 500 i Chessell Down, nära Shalfleet, Isle of Wight. Beslaget är inte original, utan en reparation. Finns nu i British Museum.

Foto © Christer Hamp 2009-06-08