Skottland: Cramond, Midlothian


... worþe ...

... gjorde ...


Mässingsringen kommer från kyrkogården i Cramond. Den finns nu i National Museum of Scotland, Edinburgh. Enligt museet ska den vara från år 800 – 1000, men det tycker jag verkar vara en alltför sen datering, eftersom inskriften är gjord med anglosaxiska runor.

Foto © Christer Hamp 2010-06-13