England: Crowle


... ᛚᛁᚳᛒᚫᚳᚢᚾ ...

... licbæcun ...

... liksten ...


Det som återstår av korset står i västra änden av huvudskeppet i St. Oswald's church i Crowle, Lincolnshire. Sedan 2010 står det intill ingångstrappan, efter att ett pentry byggts i det norra sidoskeppet. Från det att kyrkan uppfördes omkring 1150 och fram till 1917 satt stenen som överstycke till den västra dörren, och den verkar då ha varit lika stor som idag, drygt två meter lång.
Den sida som inskriften står på var vänd inåt när stenen var inmurad, och den sidan verkar ha huggits till för att passa in i väggen. Nästan hela inskriften försvann då. Dessutom är korset avhugget i bägge ändar, så att korsarmen har försvunnit.
Ordet becun betyder snarast minnesmärke.

N 53.607643
W 0.835278

Foto © Christer Hamp 2011-06-15