England: Derbyshire


ᚷᚩᛞᚷᛖᚳᚪᚦᚪᚱᚫᚻᚪᛞᛞᚪᚦᛁᚦᛁᛋᚹᚱᚪᛏ

god gecaþ aræ had=da þi þis wrat

Gud hjälpe i sin nåd Hadda, som skrev detta


Benplattan är 22 x 89 mm stor och troligen upphittad i Derbyshire. Den finns nu i British Museum i London. De båda bilderna föreställer samma föremål ur olika vinkel, den övre visar hur man uppfattar benplattan på plats, den undre visar i reflekterat ljus inskriften tydligare.

Foto © Christer Hamp 2005-09-06 och 2009-06-08

Tillbaka till listan