England: Dover stone


+ᚼᛇᛋᛚᚻᛠᚱᛞ:

+ jïslheard :

Gislheard


Runristad gravsten med kors, 180 x 60 cm. Inskriften är endast den avlidnes namn. Finns i Dover Museum.

Peka på bilden för att se ristningen ifylld!

Foto © Christer Hamp 2009-06-13

Tillbaka till listan