England: Falstone


+ eomær þœ sœttœ æftær roetberh tæ becun æftær eomæ gebidæd der saule

Eomer satte detta minnesmärke efter Hroethberht, sin farbror / morbror. Be för hans själ.


Fragmentet av ett kors eller en gravsten från omkring år 800 är nu kraftigt eroderat och det är knappast möjligt att läsa runorna. Den sida som syns på bilden är skriven med minuskler på den vänstra halvan och engelska runor på den högra, båda texterna till minne av Hroethberht.
Stenen kan vara gjord efter mönster av de relikskrin i trä och metall som användes inom kyrkan. Den upphittades 1813 nära byn Falstone i Northumberland, och finns nu i Great North Museum Hancock, Newcastle-upon-Tyne.

Foto © Christer Hamp 2010-06-15