England: Froglands, Isle of Wight


ᚾᚨᛏ ᛬ ᚷᚨᚱᚨᚹᚨᚢᚩᛏᚨ ᛬ ᛞᛁ

...næt : gæræw-uotæ : di

-


Bronsföremålet finns nu i British Museum i London. Trots en pedagogiskt installerad spegel lyckades jag inte se några runor. Inskriften har inte tolkats.

Foto © Christer Hamp 2009-06-08