England: Great Edstone


+LOÐAN ME ᚹROHTE A

+LOÐAN ME wROHTE A

Lodan gjorde mig


Soluret av sten sitter inmurat på utsidan ovanför ingången till St Michael's and All Angels church i Great Edstone, North Yorkshire. Texten är skriven med latinska bokstäver, och till och med det som ska vara ett w med runskrift ser mest av allt ut som ett P.
Ovanför själva soluret står med mindre bokstäver orlogium viatorum, de resandes klocka. Största delen av stenytan kring soluret är tom, och det verkar som om inskriften bara är påbörjad.

N 54.246885
W 0.918911

Foto © Christer Hamp 2011-06-13