England: Greymoor Hill


ærkriuft kriuriþon glæstæpon=tol

 


Ringen finns i British Museum, London. Texten har inte kunnat tolkas, men den kan ha varit en magisk formel för att stämma blod.

Foto © Christer Hamp 2005-09-06 och 2009-06-08

Tillbaka till listan