England: Hackness


emundr o on æsboa

Emund äger mig vid Asby


Det som återstår av korset från 700 - 800-talet står i kyrkan i Hackness, Yorkshire. De två delarna är troligen övre och nedre delen av korset, och från mitten verkar saknas en dryg meter. Stenen är dekorerad på alla fyra sidorna, och bär två inskrifter på latin, en med engelska runor och lönnrunor och en oghaminskrift.
Tolkningen ovan är efter Stephens som vanligt vilda fantasi, och gäller bara de vanliga runorna. Lönnrunorna ville inte ens han ge sig på att tyda. R. I. Page kommer som så ofta till slutsatsen att man inte kan tolka runinskrifterna.

N 54.301393
W 0.512507

Foto © Christer Hamp 2011-06-12