England: Heacham


xudficd

-


Pincetten av brons från 700- 800-talet upphittades vid Heacham, och finns nu att se i Norwich Museum. Det är utsmyckat med två djurhuvuden, båda med ögon av små blå glaspärlor. En runinskrift är lätt ristad på båda sidor, det ser ut att vara samma inskrift som upprepas, men så förvirrad att det inte ens är klart åt vilket håll den ska läsas. Detta enligt skylten i museet; jag kunde inte se några runor vid mitt besök på museet. Transkription enligt museets skylt.

Foto © Christer Hamp 2009-06-09