England: Hunstanton


-

-


Broschen från 400- 500-talet med runliknande tecken finns nu i Norwich Museum. Den är av en typ som är vanligast förekommande i södra England.

Foto © Christer Hamp 2009-06-09