England: Kirkheaton


ᛖᚩᚻ ᛬ ᚹᚩᚱᚩ
ᚻᛏᚫ

eoh : woro htæ

Eoh gjorde [stenen]


Stenen finns nu i Tolson Memorial Museum i Huddersfield, mellan Leeds och Manchester. Den kommer från Kirkheatons kyrka ett par kilometer åt nordost, och är daterad till omkring år 900.

Foto © Christer Hamp 2011-06-14