England: Lancaster


ᚷᛁᛒᛁᛞᚫᚦᚠᚩ
ᚱᚫᚳᚣᚾᛁᛒᚪᛚ
ᚦᚳᚢᚦᛒᛖᚱᛖ

gibidæþfo
ræcynibal
þcuþbere

Be för Cunebald Cuthbertson!


Stenkorset från 600-talet kommer från Lancaster Parish Church och finns nu i British Museum, London. Slutet av inskriften saknas, och tolkningen ovan, efter Stephens, är delvis en gissning. R.I. Page ger ett par andra möjligheter: Be för Cynibalth, Cuthbere[ht]! och Be för Cynibalth; Cuthberht [satte stenen].
I kyrkan finns en avgjutning av korset.

Foto © Christer Hamp 2009-06-08

Tillbaka till listan