England: Leek


isa þ bibæ

-


Det som är kvar av stenkorset från början av 800-talet står på kyrkogården i Leek i Staffordshire. Den är rest söder om kyrkan, med ristningen vänd mot kyrkan. Stenen ställdes på sin nuvarande plats 1885, men det tidigaste omnämnandet i tryck av inskriften är från 1906. Läsningen av runorna är efter Ralph W. V. Elliott.

N 53.106806
W 2.026870

Foto © Christer Hamp 2011-06-17