England: Malton


ᚠᚢᚦᚩᚱᚳᚷ ᛚᚪᚫᛖ

fuþorcg laæe

 


Dräktspänne från 700-talet, upphittat nära Malton, Yorkshire. Det finns nu att se i British Museum i London. Inskriften börjar med den anglosaxiska runraden, men uppräkningen avbryts och texten slutar med en otolkad sekvens.

Foto © Christer Hamp 2009-06-08

Tillbaka till listan