England: Æþelberht


ᛚᚢᛚ † ETIᛚBERHT

lul † ETIlBERH=T


Lul var troligen namnet på myntets utgivare, Æþelberht var kungen. Myntet är från omkring 800 och inskriften visar en blandning av runor och latinska bokstäver. Det här exemplaret finns nu i British Museum.

Foto © Christer Hamp 2009-06-08

Tillbaka till listan