England: Beonna


ᛒEᚾᚾᚪᚢEᛋᛋ +

bEnnauEss +


Texten på myntet är en bandning av runor och latinska bokstäver. Det här exemplaret finns nu i British Museum.

Foto © Christer Hamp 2009-06-08

Tillbaka till listan