England: Crispus


ᛞᛖᛚᚻᛁᚩᚾᚪ

delhiona


Myntet från 600-talet är gjort efter mönster av ett romerskt mynt slaget under kejsar Crispus (317 - 326 e. Kr.). Runtexten har ingen mening, enligt R.I. Page. Det här exemplaret finns nu i British Museum.

Foto © Christer Hamp 2009-06-08

Tillbaka till listan