England: Epa


ᛖᛈᚪ

epa


Epa var troligen namnet på myntets utgivare. Myntet är från omkring 700 och var ganska vanligt förekommande. Det här exemplaret finns nu i Norwich Museum.

Foto © Christer Hamp 2009-06-09

Tillbaka till listan