England: Hp


ᚻᛈ

hp

Hp


Sceatta från omkring 700 - 715 från Friesland, uphittad vid utgrävning i Caister on Sea. Inskriften Hp är tydlig, men verkar inte ha någon mening. Det här exemplaret finns nu i Norwich Museum.

Peka på bilden för att se ristningen ifylld!

Foto © Christer Hamp 2009-06-09

Tillbaka till listan