England A

England: Skanomodu


ᛋᚳᚪᚾᛟᛗᛟᛞᚢ

skanomodu


Det vanligaste guldmyntet i det sena romarriket var solidus, ett par centimeter stor. Myntet slogs i olika delar av riket bl.a. i Britannia, men myntet på den här sidan är från slutet av 500-talet, när romarna redan hade lämnat landet. Myntet är slaget, inte gjutet, till skillnad från en del andra mynt med runtext. Myntets design är kopierad efter solidi slagna i Ravenna på 400-talet. Skanomodu var troligen namnet på myntets utgivare. Myntet finns nu i British Museum, men det är osäkert varifrån det kommer. Det kan mycket väl vara slaget på de frisiska öarna.

Foto © Christer Hamp 2009-06-08

Foto © Christer Hamp 2005-09-06

Tillbaka till listan