England: Spi


ᛋᛈᛁ

spi

Spi


Sceatta från omkring 710 - 750 från East Anglia, uphittad vid utgrävning i Caister on Sea. Spi är namnet, troligen förkortat, på myntets utgivare. Det här exemplaret finns nu i Norwich Museum.

Peka på bilden för att se ristningen ifylld!

Foto © Christer Hamp 2009-06-09

Tillbaka till listan