England: Vilhelm Erövraren


+ᚹILLEM

wILLEM

William


Myntet är utgiven under Vilhelm Erövraren, hertig av Normandie från 1035 och kung av England 1066 - 1087. Bara det första tecknet i namnet är en runa. Det här exemplaret finns nu i British Museum.

Foto © Christer Hamp 2009-06-08