England: Wigred


ᚹᛁᚷᚱᛞ

wigrd

Wigred


Myntet, en sceatta, är från omkring 730 - 750. Wigred var troligen namnet på myntets utgivare. Det här exemplaret finns nu i British Museum.

Foto © Christer Hamp 2009-06-08