England: Southampton bone


ᚳᚪᛏᚫ

katæ

knogben


Tåbenet av något husdjur finns nu i Southampton Archaeology Museum. Andra runan ser ut som ett frisiskt a, och kate på gammalfrisiska betyder knogben. Det kallas även Hamwih bone.

Peka på bilden för att se ristningen ifylld!

Foto © Christer Hamp 2009-06-12

Tillbaka till listan