England: Spong Hill


ᚨᛚᚢ

alu

-


De två kremeringsurnorna från Spong Hill är dekorerade med hjälp av en stämpel med runor. Det är här fråga om spegelrunor, d.v.s. bistavarna går både åt höger och vänster. Inskriften alu är vanlig på föremål med den äldre runraden, t.ex. på brakteater. Den antas ha haft en magisk innebörd.

Urnorna finns nu i Norwich Museum, som ger en annan förklaring till runornas egendomliga form, och tolkar dem som tiw, alltså guden Tyr.

Foto © Christer Hamp 2009-06-09