England: Sutton Ely


-

-


Den runda silverbroschen plogades upp ur en åker 1694, försvann och återupptäcktes i en privat samling 1951 och fördes till British Museum i London, där den fortfarande finns. På baksidan finns ett silverband med runliknande tecken som inte har kunnat tolkas. Tyvärr låg inskriften vänd nedåt vid mitt besök på museet

Foto © Christer Hamp 2009-06-08