Skottland: Whithorn 2


...þ ore hwitu

Be för Hwitu


Stenen från 700-talet finns nu i Whithorn Priory Museum. Den är av sandsten och togs ut ur den medeltida kyrkan 1968. Hwitu är ett kvinnonamn från den tid när anglerna från Northumbria kontrollerade området.

Foto © Christer Hamp 2010-06-19