England: Kent 1


ik w-far gadu

Jag Wæfar, till min hustru


En av ett par broscher av förgyllt silver från 500-talet. De är merovingiska, och kommer alltså från våra dagars Frankrike, men finns nu i British Museum i London. Tolkningen är enligt Looijenga.

Foto © Christer Hamp 2005-09-06

Tillbaka till listan