England: Loveden Hill


sïþabad || þikw || -la-

 


Kremeringsurna från omkring år 600, utgrävd 1961 i Loveden Hill, Hough-on-the-Hill, Lincolnshire. Tecknen är mycket tydliga, men ändå svårtolkade. Första ordet skulle kunna vara ett personnamn. Finns i British Museum.

Foto © Christer Hamp 2005-09-07

Tillbaka till listan