England: Thames


... | sbe=rædhtïbcai | e=rh=ad=æbs

 


Föremålet är troligen ett beslag till en svärdsskida och hittades troligen nära Westminster Bridge i London 1866. Det är från 700- eller 800-talet och finns nu i British Museum, London. Det verkar som om början av texten saknas, och ingen översättning finns.

Foto © Christer Hamp 2005-09-06

Tillbaka till listan