England: Wheatley Hill


[h]ring ic h=att[æ]

Jag kallas ring


Ringen av förgyllt silver återfanns 1993 i Wheatley Hill 14 km öster om Durham. Den finns idag i British Museum. Första och sista runan är dolda under fästen för glasinlägg

Foto © Christer Hamp 2005-09-06

Tillbaka till listan