England: Whitby 1


ᚢᛖᚢ

ueu

-


Sländtrissan från Whitby Abbey på Englands östkust i Yorkshire finns nu i British Museum. Inskriften är troligen ett personnamn.

Foto © Christer Hamp 2009-06-08

Tillbaka till listan