Br E1

England: Bridekirk


+ rikarþ : he : m=e : iwr(o)kt=e : 7 : to : þis : me:rð : 3er : -- : m=e : brokt=e

Rickard han gjorde mig, och tog mig till denna härlighet.


Dopfunten från 1100-talet står i kyrkan i Bridekirk i Cumbria, intill västra väggen nära ingången. Den är rikt dekorerad på alla fyra sidorna, och under textraden på östra sidan finns en stenhuggare avbildad - kanske Rickard själv.
Det tecken som återges som 7 i translitterationen ovan är det latinska, tironiska tecknet för "och". Texten är ett tvåradigt rim på tidig medeltidsengelska, och återges av Barnes och Page som:

Rikarð he me iwrocte
And to ðis merð ʒer... me brocte

N 54.690414
W 3.372487

Foto © Christer Hamp 2010-06-18