Br E12

England: Winchester


R : aukol- -ausk

-


Detta fragment av en runsten upphittades 1970 under ombyggnad av St Maurue's kyrktorn i Winchester. Det finns nu utställt i Winchester City Museum.

Peka på bilden för att se ristningen ifylld (eller i alla fall ett försök) !

Foto © Christer Hamp 2009-06-12

Tillbaka till listan