Br E16

England: Lincoln II


þ---k-l × hitir × stin × ...

... heter sten ... / ... värmer stenen ...


Runorna är skrivna på ett revben av ett större djur. Det upphittades vid utgrävningar på St Benedict's Square i Lincoln, Lincolnshire, 1992, och finns nu att se i museet The Collection i Lincoln. I min tolkning här ovan har jag brutit mot R.I. Pages varnande ord när han beskriver samma inskrift:
The Lincoln II bone serves as a useful warning to those who believe that the duty of each runologist is to add, to a set of interpretations that cannot be proven, yet another of no greater validity.
Så ta det försiktigt!

Foto © Christer Hamp 2011-06-16