Br Or 11

Orkney: Birsay 4


ᚠᚢᚦᚭᚱᚴᛁ

fuþorki

fuþorki


Tanden av säl mäter 71 x 22 mm och finns nu i Museum of Scotland i Edinburgh

Foto © Christer Hamp 2010-06-13