Br Or 3

Orkney: Stromness


--ka---r (r)es- run--

... ristade runorna


Sländtrissan av steatit, diameter 37 mm, finns nu i Edinburgh, Museum of Scotland. Hittad på Orkney men stensorten kommer från Shetland.

Foto © Christer Hamp 2010-06-13