Br Or 6

Orkney: Birsay 1


... filibus ra=nru

... Filippus runor (?)


Ristningarna på stenen upptäcktes 1921. Då låg stenen i den norra korväggen i kyrkoruinen. Inskriften består av tre delar, de första två av oläsliga runor eller nonsensskrift, den tredje läslig men förmodligen skriven av någon som inte hade någon större vana att uttrycka sig i runskrift. Stenen fins nu i Museum of Scotland i Edinburgh.

Foto © Christer Hamp 2010-06-13